Ispitivanje i čišćenje benzinskih dizni visokog pritiska (GDI)

Kod TFSI, FSI, HPI, JTS, SPI, IDE, CGI, SCTI, DFI motora

Servis Corado se bavi ultrazvučnim čišćenjem i ispitivanjem benzinskih dizni visokog pritiska. Dizni koje se primenjuju kod motora sa direktnim ubrizgavanjem benzina

GDI sistem (Gasoline Direct Injection) Ili sistem direktnog ubizgavanja benzina

Saznajte više


Cenovnik


Ultrazvučno čišćenje i ispitivanje 4 benzinskih dizni 6000 din
Ultrazvučno čišćenje i ispitivanje 6 benzinskih dizni 9000 din
Ispitivanje 4 dizni na probnom stolu bez ultrazvučnog čišćenja 5000 din
Ispitivanje 6 dizni na probnom stolu bez ultrazvučnog čišćenja 8000 din
Ultrazvučno čišćenje i ispitivanje 4 "klasičnih" dizni sistema indirektnog ubrizgavanja (atmosferski benzinci) 1500 din

Kontakt telefon:
+381 61/ 277 95 93
018 / 4542 574
Naš servis se ultrazučnim čišćenjem i ispitivanjem benzinskih dizni bavi preko 20 godina.

Razvojem novijih tehnologija sve više benzinskih motora je zamenilo klasičan sistem sa indirektnim ubrizgavanjem benzina, sistemima gde se benzin ubrizgava direktno u cilindar pod visokim pritiskom. Za rad sa novijim sofisticiranijim sistemima potrebna je i novija oprema koja ispunjava potrebne kriterijume za rad sa tim sistemima.

Naš servis se bavi ultrazvučnim čišćenjem i ispitivanjem benzinskih dizni kod sistema sa indirektnim ubrizgavanjem goriva i kod sistema sa direktnim ubrizgavanjem goriva.


Prikaz pre i posle čišćenja dizni u našem servisu - izgled mlaznice


Više o našoj usluzi čišćenja i ispitivanja "klasičnih" benzinskih dizni kod sistema indirektnog ubrizgavanja goriva možete saznati OVDE.
Simptomi koji ukazuju na loš rad dizni


Postoje određeni znakovi na osnovu kojih možete prepoznati loš rad dizni, to može biti jedan ili više navedenih simptoma:

Dizne kod sistema sa direktnim ubrizgavanjem benzina su znatno sofisticiranije od klasičnih benzinkih dizni. Samim tim su i dizne znatno osetljivije na svaki vid prljaštine, u samoj dizni. Koliko god redovno odžavali vaš motor, nije moguće u potpunosti sprečiti ulazak prljavštine u samu dizniu kao i nagomilavanje čađi na otvoru dizne. Za motor koji je prešao preko 120 000km i više koliko samo kilograma goriva prođe kroz dizne? Jedini način da se spreče veći problemi na motoru usled problema sa diznama je da se vrši redovno čišćenje i ispitivanje ispravnosti dizni.


Kako se ispituju GDI dizne, šta se ispituje i šta se dobija čišćenjem


Usled kompleksne strukture samog brizgača - dizni, neophodno je obezbediti pravilan rad i zadovoljiti propisane radne uslove dizni.

Mnoge vrste dizni se veoma teško demontiraju iz motora jer su postavljene direktno u glavu motora i teško natrag montiraju. Zato je preporučljivo da se odradi ispitivanje dizni ukoliko se radi neka mehanička popravka na motoru dok su dizne već skinute sa vozila.

Procedura:


Ukoliko neka od dizni ne prođe neki od navedenih testova, neophodna je zamena te dizne.

Za ovu vrstu ispitivanja NEOPHODNO je korisiti adekvatnu opermu. Dizne direktnog ubrizgavanja NIJE moguće adekvatno ispitati na probnom stolu na kome se ispituju "klasične" dizne kod indirektnog sistema ubrizgavanja benzina. Zašto?

Diznama visokog pritiska koje se koriste kod svih navedenih tipova motora neophodno je dovesti odgovarajući signal i napon kako bi se izvršilo njihovo pravilno ispitivanje. Npr. "klasične" dizne koriste napon od 12V dok kod elektromagnetnih i piezo dizni koriststi se 72V i 120V kako bi se simulirao njihov rad. Oprema za ispitivanje ovih dizni je znatno sofisticiranija kao i sama struktura navedenih dizni.

Naš servis poseduje i zaseban probni sto za ispitivanje benzinkskih dizni koje se koriste kod indirektnog sistema ubrizgavanja goriva ili što bi se reklo kod dizni kod atmosferskih benzinskih motora. Više o toj usluzi pročitajte OVDE.

Ukoliko je moguće, "spasiti dizne" ultrazvučno čišćenje dizni vas može daleko jeftinije koštati u odnosu na zamenu dizne.

Simptomi na vozilu koji ukazuju na nepravilan rad dizni su slični kao i simpotimi ukoliko vozilo ima problem sa sistemom paljenja (svećice, bobina). Ispitivanjem dizni možete biti sigurni da li je problem bio do dizni ili ne.

Jedini siguran i pouzdan način kako bi se otkrio problem sa benzinskim diznama je njihovo ispitivanje na probnom stolu.

Preko dijagnostike nije moguće tačno utvrditi količinu ubrizganog goriva po svakoj dizni, nije moguće videti kakav mlaz kreira ta dizna, da li postoji problem sa propusnošću te dizne. Menjanje dizne "napamet" nije baš jeftino. Cena GDI dizni je izuzetno visoka. Iz tih razloga neophodno je detaljno ispitati rad tih dizni kako bi eliminisali kvar.


Poprečni presek benzinske elektromagnetne dizne visokog pritiska
Poprečni presek benzinske piezo benzinske dizne visokog pritiska
Posledice zaprljanja dizni po motor


Usled kompleksnosti sistema direktnog ubrizgavanja benzina, svaka nepravilnost u sistemu može jako negativno uticati na sam rad motora, kao i cenu popravke kvarova prouzrokovanih ovim problemom.
Usled nepravilnog rada dizni stvara se neadekvatna smeša koja može prouzrokovati fizičko oštećenje katalizatora! Detonativno sagorevanje usled neadekvatne smeše može prouzrokovati fizička oštećenja na vitanim delovima motora!
Kod turbo benzinskih motora pri visokim obrtajima zahtev brizgača da obezbedi dovoljnu količinu goriva, adekvatno rasprši to gorivo, za kratak vremenski period je ključan. Ukoliko u tom trenutku dođe do nepravilnog rada brizgača - dizni, može doći do ozbiljnijih negativnih posledica po motor.


Nepravilan rad dizni može prouzrokovati jako skupocene kvarove na motoru ako se problem sa diznama ne otkloni na vreme.
Usled neadekvatne smeše kod GDI motora može stradati katalizator, dolazi do njegovog termičkog oštećenja usled nepravilne smeše.
Ukoliko dizna i kada treba da bude zatvorena propušta gorivo, može se desiti da se višak goriva slije u karter preko klipnih prstenova (karika) i time razrediti ulje. Razređeno ulje gubi potreban viskozitet i ne vrši adekvatno podmazivanje vitalnih komponenti motora, što može prouzokovati tešku havariju na motoru.
U slučaju neadekvatne smeše takođe može doći do detonativnog sagorevanja koje može fizički oštetiti vitalne delove motora.
U slučaju prebogate smeše sa većim udelom goriva od potrebne dolazi do "vlaženja" svećica i pribijanja varnice, što uzrokuje izostanak paljenja u tom cilindru.


Usled nepravilnog rada dizni može doći do:Prikaz oštećenja unutrašnjosti katalizatora usled loše smeše goriva i vazduha

Zašto se dizne prljaju


Kod motora sa direktnim ubrizgavanjem benzina češći je problem pojave čađi u odnosu na klasične benzinske motore. GDI motori rade pri većim pritiscima, većom kompresijom slično kao dizel motori. Ovakvi uslovi rada pogoduju nastanku čađi. Iz tog razloga noviji benzinski GDI motori poseduju takozvane GDF filtere krutih čestica. Ovi filteri rade po istom principu kao DPF filteri kod dizel motora, prikupljajući čestice čađi koje nastaju kao nusprodukt sagorevanja.

Dok motor radi gorivo prolazi kroz brizgač / diznu i samim tim je hladi. Po gašenju motora gorivo ne prolazi kroz brizgač i on ostaje zagrejan. Pošto nema strujanja vazduha koji bi ohladio cilinar i brizgač stvaraju se čestice čađi na samom brizgaču koje vremenom mogu prouzrokovati probleme sa ubrizgavanjem goriva. Takođe kratke relacije, česta vožnja pri gradskim uslovima vožnje mogu doprineti ubrzanom začepljenju brizgača. GDI motori usled svoje sofisticirane konstrukcije sistema za ubrizgavanje goriva su jako osetljivi na kvalitet goriva, usled bilo kakve promene kvaliteta goriva dolazi do ubrzanog prljanja sistema za ubrizgavanje i samih brizgača goriva.
O sistemu direktnog ubrizgavanja benzina


Sistem direktnog ubrizgavanja benzina ( GDI Gasoline direct injection) je sistem ubrizgavanja benzina gde se ubrizgavanje vrši pod visokim pritiskom.
Ubrizgavanje goriva se vrši direktno u cilindar, posebnom vrstom brizgača visokog pritiska, specijalno konstruisanih za primenu u ovom sistemu.

Ovde ćemo objasniti samo ukratko o sistemu direktnog ubrizgavanja benzina, više o ovom sistemu možete pročitati na našem blogu.
Sistem direktnog ubrizgavanja benzina

Glavne odlike ovog sistema su:


Modovi rada su:

  • Homogeni mod
  • Mod rada sa siromašnom homogenom smešom
  • Mod rada sa homogenim slojevitim dual ubrizgavanjem
  • Mod rada sa homogenim podeljenim punjenjem
  • Mod rada sa homogenom smešom radi zaštite od detonacije
  • Mod rada sa slojevitim punjenjem radi grejanja katalitičkog konvertora
  • Mod rada sa slojevitim punjenjem tokom starta motora


Namena brizgača je da atomizacijom goriva obezbedi doziranje goriva i njegovo mešanje sa vazduhom u komori za sagorevanje u svim radnim uslovima motora.

Ključnu ulogu u ostvarivanju željenih performansi GDI motora a koje se odnose na razvijanje deklarisane snage, potrošnju goriva, emisiju izduvnih gasova igraju brizgači.

Za razliku od brizgača kod prethodnog sistema, ova vrsta brizgača je znatno brža i u mogućnosti je da ubrizga gorivo više puta u 1 taktu motora.

Usled sofisticiranog rada ovog sistema potrebna je i softisticirana i adekvatna oprema za ispitivanje rada ovih vrsta dizni. Kod sistema direktnog ubrizgavanja koriste se elektromagnetne i piezo dizne visokog pritiska.
Dizna sistema indirektnog ubrizgavanja
Elektromagnetna dizna
Piezo dizna


Oprema za ispitivanje benziskih dizni kod sistema sa indirektnim ubrizgavanjem se NE MOŽE koristiti i pri ispitivanju benzinskih dizni visokog pritiska.
Kako bi se ispitale dizne visokog pritiska neophodno je da se do dizne dovede odgovarajući, napon i struja kako bi se ona aktivirala.
Klasični dizne koriste napon od 12V, dok kod GDI sistema napon elektromagnetnih dizni je 72V, piezo dizni 120V. Što znači da za GDI dizne je potrebna aparatura.
Kako sama cena dizni indirektnog i direktnog sistema ubrizgavanja nije ista, kao ni princip rada tih dizni. Tako i oprema nije ista.
Naš servis od od 2000.te godine poseduje profesionalnu opremu za čišćenje i ispitivanje klasičnih benzinskih dizni niskog pritiska.
Međutim kako bi ispratili tehnološke zahteve novih sistema, naš servis takođe poseduje i profesionalnu opremu za čišćenje i ispitivanje benzinskih dizni visokog pritiska.